Jump to main content

Naše Hodnoty

Naše hodnoty definují naši firemní kulturu a určují, v co věříme a co považujeme za důležité. Posilují našeho týmového ducha, náš rozvoj a naši víru v budoucnost. Hodnoty nám připomínají naše poslání, jímž je přispívat k větší bezpečnosti silničního provozu.

Zájem

Care Values Zájem

Zájem tvoří ústřední bod našeho poslání zajistit větší bezpečnost silničního provozu. Zajímáme se o lidi na cestách, naše zákazníky, naše zaměstnance a životní prostředí.

Základ všeho, co děláme, představuje bezpečnost a naším hlavním úkolem je, aby všichni lidé na cestách bezpečně dorazili do svého cíle. Naše výrobky a řešení vznikají se zájmem o lidi a životní prostředí. Vyhovují nejvyšším nárokům na kvalitu a nejpřísnějším bezpečnostním normám.

Svůj zájem dáváme najevo aktivním přístupem, poctivostí a konstruktivní komunikací mezi sebou i s naším okolím. V každodenním provozu je pro nás nejvyšší prioritou zdraví a bezpečí našich zaměstnanců. Chceme, aby se naši zaměstnanci každý den bezpečně vrátili domů a zažívali růst v osobním i profesním životě.

Díky tomu, že nabízíme řešení bezpečnostních otázek, smysluplné pracoviště a procesy šetrné k životnímu prostředí, jsme přínosem celé společnosti.

Nadšení

Drive Icon Nadšení

Energií, která pohání náš motor, jsou naši zaměstnanci. Díky naší motivující a nadšené firemní kultuře se neustále posouváme vpřed a pracujeme na tom, abychom byli v našem oboru špičkovým hráčem.

Vždy se snažíme posouvat vpřed a kráčet v čele. Nadšení pro nás znamená neustálý pohyb a důraz na zlepšování. Jsme odhodláni překonávat očekávání našich zákazníků, a proto neustále zlepšujeme naše výrobky, prohlubujeme naše odborné znalosti a profesionální přístup a zdokonalujeme naše pracovní postupy. 

Naše poslání nás naplňuje nadšením, jsme otevření novým nápadům a pracujeme v prostředí, které nahrává novým myšlenkám. S energií a motivací směřujeme k našemu společnému poslání přispět k větší bezpečnosti silničního provozu. 

Integrita

Integrity Icon Integrita

Integrita je kompas, podle kterého se orientujeme ve světě. Jsme profesionální, spolehliví a ochotní sdílet vědomosti mezi sebou i s naším okolím.

Naši zaměstnanci jsou experty ve svých oborech. Na všech úrovních poskytujeme přesné informace a kvalitu, čímž dokonale naplňujeme náš závazek být důvěryhodným partnerem. Vždy dodržujeme zákony a předpisy a chováme se k našemu okolí s úctou.

Naše snaha o realizaci vize „Vision Zero“ je výrazem zodpovědného přístupu ke sdílení vědomostí a řešení otázek souvisejících s bezpečností silničního provozu v naší komunikaci. Pracujeme v prostředí s otevřenou firemní kulturou, ve které jdeme příkladem, plníme naše sliby a sdílíme naše schopnosti mezi sebou i s naším okolím.